İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile sanayi arasında teknolojik katma değer yaratan; İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, İzmir Bilimpark ve İzmir Ticaret Odası’nın da desteğini alan bir yapılanmadır. 


İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından desteklenen girişimcilik ruhu ile öğrenci, akademisyen ve sanayi ortakları arasında fikir aşamasından projelendirmeye, bilimsel teknolojiden üretime kadar tüm safhalarda ihtiyaçları karşılamak amacındadır.

Projelerden elde edilen çıktıların katma değer sağlaması için sanayiye aktarılması, sanayi ihtiyaçlarının araştırıp projelendirilmesi hedefiyle çalışmalarını gerçekleştirmektedir.