Bir Oligonükleotid Bileşimi ve Bu Oligonükleotid Bileşimi Kullanımı

Patent Adı: Bir Oligonükleotid Bileşimi ve Bu Oligonükleotid Bileşimi Kullanımı

Başvuru numarası: 2017/00763

Patent Koruması: 23.11.2020 tarihinde tescil edildi.

Buluş Sahipleri: Osman Doluca

Teknik Alan: Biyomedikal Mühendisliği

Özet: Bu buluş, ‘’G-dörtlüsü’’ – ‘’sap ilmik’’ yapısal anahtarını taklit ederek hücre içi dengesini bozmak suretiyle çalışan, kısmen ya da tamamen DNA, RNA ya da LNA’dan oluşan bir oligonükleotid bileşimi ve bu oligonükleotid bileşiminin özellikle Enterobakter kaynaklı enflamasyonların tedavisinde veya önlenmesinde kullanımı ile ilgilidir. Bu buluşun amacı, hücre içi dengeyi bozan bir oligonükleotid bileşimin veya bu oligonükleotidi hedefleyen moleküllerin medikal ajan olarak kullanımının sağlanmasıdır.

Penisilin, ampicillin, kanamisin vb. antibakteriyel özellik gösteren moleküller, hücre içi dengesinin bozulmasına neden olup hücreyi çalışmaz kılarak etki göstermektedirler. Bu moleküller, etki ettikleri bakterilerin mutasyona uğrayarak bu etkiye karşı direnç geliştirmesi nedeniyle zaman içerisinde anti bakteriyel özelliklerini kaybetme riski ile karşı karşıyadırlar. Özellikle bilinçsiz antibakteriyel tedavi uygulamaları bu direncin gelişmesini daha da hızlandırmaktadır ve bu nedenle alternatif antibakteriyel geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, oligonükleotid yapılı moleküllerin tedavi uygulamada kullanılması gelişmekte olan bir alandır. Özellikle G- dörtlüsü adı verilen bir nükleik asit yapısı yıllardır bilmesine rağmen bu yapının biyolojik önemi henüz yeni keşfedilmiştir.      

Avantajlar:   

  1. Enterobakter kaynaklı enflamasyonların tedavisi ve önlenmesi 
  2. Alternatif antibakteriyel olarak oligonükleotid bileşim sunulması.

Kullanım Alanı: Potansiyel uygulama alanları: Sağlık Endüstrisi, Biyoteknoloji, Biyomedikal, Biyoproses