NFC Tabanlı Hayvan Pasaportu

Patent Adı: NFC Tabanlı Hayvan Pasaportu

Patent Başvuru Numarası: 2016/00471

Patent Koruması: 21.10.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Buluş Sahipleri: Dr. Öğretim Üyesi Kaan Kurtel, Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Çelikkan, Öğr.Gör. Ertan Demirkan, Burak Yanığlı

Teknik Alan: Hayvan etiketi seri üretimi yapan ve/veya hayvan çiftliklerine bütünleşik teknolojik çözümler sunan ulusal veya uluslararası firmalar.

Özet: Buluş; NFC (near field communication-yakın saha iletişimi) özeliğine sahip elektronik etiketlerin, hayvanlara takılan kulak küpesinde kullanılması ile ilgilidir. Buluş; hayvanlarda, NFC etiketi kullanarak hayvana ait çeşitli bilgilerin (kimlik bilgisi, sağlık bilgisi veya hayvan pasaport bilgisi gibi), hayvan üzerinde saklanacağı bir kulak küpesinin tasarımı hakkındadır. Buluş, NFC özellikli bir hayvan kulak küpesi olup, içinde takılabilen/çıkarılabilen bir elektronik NFC etiketi olan, büyükbaş hayvan küpesinin ve küpe ile ilgili çivi aksamı hakkındadır. 

Avantajlar: 

  1. Bakanlık bünyesindeki küpe numarasından hayvan sorgulama uygulaması ve e-Devlet Hizmetlerini kolaylaştırmaktadır.
  2. Hayvana ait bilgiler anında elde edilmektedir. 
  3. Hayvan, sürü ve karantina denetiminde kolaylık sağlanmaktadır.  
  4. Canlı hayvan nakillerinde hayvanın denetlenmesi yapılmaktadır. 
  5. Hayvanın menşeinin yani üretim yerinin anında bilinmesi mümkündür. 
  6. Hayvana ait bilgiler cep telefonları tarafından görüntülenmektedir. 
  7. Sistem güvenliği küpe ve sistem bazında sağlanmaktadır

Kullanım Alanı: Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık sektörü ve Hayvanat Bahçeleri