Akıllı İlaç Verici

Patent Adı: Akıllı İlaç Verici

Patent Başvuru Numarası: 2016/02644

Patent Koruması: 21.09.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Buluş Sahipleri: Prof. Dr. Yaşar Güner Şahin, Ahmet Ildırım, İpek Parmak, Ertuğrul Şen, Yiğit Yüksel

Teknik Alan: Sağlık

Özet: Düzenli ilaç alımı gerektiren ve ilaç doz ve zamanının toleransının düşük olduğu durumlarda alının ilaçların takibinin yapılması için geliştirilen taşınabilir bir cihazdır. Bu tip cihazlar uzun yıllardır manuel olarak zaten kullanılmaktaydı, ayrıca elektronik olarak üretilen versiyonları da vardı, ancak patent tescili alınan cihazın en önemli eşsiz kilit mekanizmasıdır. Bu mekanizma sayesinde ilaç bağımlılığı yaratabilecek ya da doz aşımının ciddi problem ortaya çıkartabileceği durumların önüne geçilebilmektedir. Cihaz ayrıca doktor kontrolüyle yönlendirilebileceği ve takip edilebileceği için, hangi hastanın hangi zamanda hangi ilaçları aldığının bilinmesi açısından da önemlidir. 

Avantajlar: 

  1. İlaç bağımlılığı yaratabilecek ya da doz aşımının ciddi problem ortaya çıkartabileceği durumların önüne geçilebilmesi için kilit mekanizması olması,
  2. Uzaktan bağlantı (erişim) kurularak yetkili kişiler tarafından fazla doz veya erken doz teslim edilebilmesi,
  3. İlaç kullanımı ile ilgili raporlama yapabilmesidir.

Kullanım Alanı: Sağlık ve Yazılım