Sanayi İşbirliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi, sanayi firmalarının iş geliştirme, Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetlerinde üniversitenin sahip olduğu akademik bilginin sanayiye aktarılmasında köprü vazifesi üstlenen birimdir.

Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, sanayi ihtiyaç analizi oluşturarak üniversitede konunun uzmanı akademisyene yönlendirir ve firmaya danışmanlık hizmeti verilmesini sağlayarak tüm süreçleri yürütür.

Yeni ürün geliştirmek, mevcut ürün kapasitesini artırmak, mevcut üretimde maliyet düşürme çalışmaları yapmak, yurt dışında üretilip Türkiye’ye ithal edilen bir ürünü kendi kaynaklarıyla geliştirip üretmek isteyen sanayi firmaları hangi sektörden olursa olsun, İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi’nden yararlanabilir.

İEÜ – TTO|Vergi Muafiyeti Formu

İzmir Ekonomi Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi bünyesinde yürütülecek olan yeni üniversite-sanayi işbirliği projelerinde, danışman akademisyen projenin Ar-Ge içerdiğini düşünüyorsa vergi muafiyeti formu doldurmalıdır. Proje özetinin ve Ar-Ge niteliğinin sade bir dil ile açıklandığı Vergi Muafiyeti Formu akademisyen tarafından imzalandıktan sonra TTO’ya bırakılır.
Projenin Ar-Ge olup olmadığı üniversitemizin BAP komisyonu tarafından, akademisyenin hazırladığı Vergi Muafiyeti Formu ve proje sözleşmesi üzerinden değerlendirilir. Projenin Ar-Ge niteliği taşıyıp taşımadığına TTO değil, BAP komisyonu karar verir. BAP komisyonunda proje Ar-Ge olarak değerlendirilirse, proje bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına gündem olarak girer. Eğer Yönetim Kurulu Kararı ile projenin Ar-Ge niteliği taşıdığı onaylanırsa, proje 6676 sayılı ‘Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Madde 5’e göre üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütülen araştırma ve geliştirme projesi kapsamında olduğu Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup, öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir hükmüne tabidir.

İEÜ – TTO|Sözleşme Taslağı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi bünyesinde yeni başlayacak olan üniversite-sanayi işbirliği projelerinde, TTO tarafından hazırlanan sözleşme taslağı kullanılır. Sözleşme taslağı TTO’da yürütülen tüm üniversite-sanayi işbirliği projelerinde aynıdır. Akademisyen ve firma tarafından müşterek karar verilen maddeler sözleşmeye eklenebilir. Özellikle firma tarafından sonradan eklenen her bir maddenin akademisyene haber verilmesi ve uygunluğunu alması gerekmektedir. Firma ve akademisyen kendileriyle ilgili alanları  doldurduktan sonra, sözleşmeyi TTO’ya iletir.
TTO, sözleşmeyi inceledikten sonra değiştirilmesi gereken yerler olduğunu düşünürse firma ve akademisyene haber verir. Sözleşmenin nihai hali önce firma tarafından imzalanıp kaşelenir. Üniversite içindeki imza prosedürünü TTO tamamlar.