Manifold Bozulması ile İmge Kalitesi Değerlendirmesi

Patent Adı: Manifold Bozulması ile İmge Kalitesi Değerlendirmesi

Patent Başvuru Numarası: 2017/14883

Patent Koruması: 23.11.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Buluş Sahipleri: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Türkan

Teknik Alan: Yazılım

Özet: Bu buluş; bir referans (orijinal veya bozulmamış) ve bahsedilen referans ile uzaysal çözünürlüğü eşdeğer olan bir bozulmuş (örneğin; sıkıştırılmış, bulanık, gürültülü, ön veya son işlemlerden geçirilmiş vb.) versiyonları bulunan, hareketsiz imgeler (görüntü) veya video dizileri için bir kalite değerlendirme yöntemi ile ilgilidir. Bahsedilen kalite değerlendirme yöntemi, bir tam-referans metriği olup; bozulmuş imge kalitesinin, bozulma içermeyen eşdeğerine dayanarak ölçülmesine ilişkin yöntemi tanımlamaktadır.

Avantajlar: Buluşun özelliği; literatürdeki çoğu öngörülmüş nesnel metriklere nazaran daha iyi bir piksel-tabanlı nokta ve dolayısıyla imge kalite ölçümüne olanak sağlamaktadır.
Kullanım Alanı: Görüntü kalitesi ölçümü yapılması gereken film sinema endüstrisi, görüntü ve video sıkıştırma alanları, görüntü ve video işleme alanları.


A person wearing a suit and tie Description automatically generated

A person wearing a suit and tie smiling at the camera Description automatically generated

A person wearing a suit and tie Description automatically generated

A person wearing a suit and tie Description automatically generated

A person wearing a suit and tie Description automatically generated

A person wearing a suit and tie Description automatically generated

A close up of a logo Description automatically generated

A close up of a logo Description automatically generated

A picture containing riding, water, people, standing Description automatically generated

A picture containing photo, woman, black, white Description automatically generated

A picture containing outdoor, water, man, surfing Description automatically generated

A picture containing outdoor, water, photo, black Description automatically generated

Einstein’ın görüntüsü. (Üst Soldan Sağa) Orijinal (MSE = 0, SSIM = 1, MDMSE = 0); tekdüze ortalama kayma (MSE = 144, SSIM = 0.988, MDMSE = 0.001); kontrast değişikliği (MSE=144, SSIM = 0.913, MDMSE = 30.50); darbe gürültüsü (MSE = 144, SSIM = 0.840, MDMSE=20.93); bulanıklık (MSE=144, SSIM=0.694, MDMSE = 96.41); JPEG sıkıştırması (MSE = 142, SSIM = 0.662, MDMSE = 121.48). (Alttan Soldan Sağa) Orijinal, tek biçimli ortalama kayması, kontrast değişikliği, darbe gürültüsü, bulanıklık ve JPEG sıkıştırmasının MDQI haritaları.