İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile sanayi arasında teknolojik katma değer yaratan; İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, İzmir Bilimpark ve İzmir Ticaret Odası’nın da desteğini alan bir yapılanmadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından desteklenen girişimcilik ruhu ile öğrenci, akademisyen ve sanayi ortakları arasında fikir aşamasından projelendirmeye, bilimsel teknolojiden üretime kadar tüm safhalarda ihtiyaçları karşılamak amacındadır.

Projelerden elde edilen çıktıların katma değer sağlaması için sanayiye aktarılması, sanayi ihtiyaçlarının araştırıp projelendirilmesi hedefiyle çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile bilimin desteğini almak, bununla yeni teknolojiler üretmek ve bu teknolojilerin topluma fayda sağlayan pazarlara aktarılmasına aracı olmak için kurulmuştur.

Ekibimiz

Kadir Onur KANYILMAZ – Koordinatör

Pınar ÖZKILIÇ DİLEK – Proje Geliştirme ve Yönetimi Şefi – Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimi

Yağmur BÜYÜKKURT KAHRAMAN – Proje Geliştirme ve Yönetimi Şefi – Fikri Mülkiyet Lisanslama Hizmetleri Birimi

Oya Gül EVCİL – Proje Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı – Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarından Yararlanma ve Proje Geliştirme Birimi

Hande SÖNMEZ – Proje Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı – Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarından Yararlanma ve Proje Geliştirme Birimi

Nesli DİRİL – Proje Geliştirme Uzmanı – Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarından Yararlanma ve Proje Geliştirme Birimi