Doku ve Hücre Görüntülerini İyileştirme Yöntemi

Patent Adı: Doku ve Hücre Görüntülerini İyileştirme Yöntemi

Patent Başvuru Numarası: 2022/009120

Patent Koruması: Başvuru Aşamasında

Buluş Sahipleri: Doç. Dr. Mehmet Türkan

Zeynep Övgü Yaycı

Zeynep Betül Kaya

Uğur Dura

Teknik Alan: Doku ve hücre görüntülerinin iyileştirilmesi, mobil mikroskop, bilişim uygulamaları

Özet: Bu buluş, renk kanallarının geri çatılmasına dayanan, biyomedikal görüntü iyileştirme alanında daha önce görülmemiş bir yaklaşım sunmaktadır. Bunun yanı sıra girdilerin bir mobil mikroskop ile elde edilmiş olması da benzersizliğine katkı sağlamaktadır. Çalışmada ilk adım, mobil mikroskoplardan elde edilen doku ve hücre görüntülerinin renk kanalları arasında histogram eşleştirme kullanılarak bilgi aktarımı sağlanmasıdır. Devamında temel bileşen analizi, iyi ışıklılık ve doygunluk haritalamaları yapılmış ve sonuçlar çeşitli filtreleme yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir.

Avantajlar: Bu çalışmanın başarısı, biyomedikal görüntü iyileştirme alanındaki çeşitli çalışmalar ile yapılan karşılaştırmalar sonucunda iki farklı değerlendirme metriği kullanılarak kanıtlanmıştır. Bu metrikler UIQI (Evrensel Görüntü Kalite İndeksi) ve CEF (Renk İyileştirme Faktörü) olarak isimlendirilmekle beraber çıktıları bir referans görüntüyle farklı açılardan karşılaştırmaktadır. Buluş iki farklı metrik için de karşılaştırılan çalışmalardan daha iyi ve tutarlı sonuçlar vermiştir; bu sonuçlar görsel olarak da kanıtlanmıştır.Kullanım Alanı: Bu buluş ile biyomedikal görüntü işleme teknoloji alanında yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Geliştirilen sistem sayesinde düşük bütçeli mobil mikroskopların çıktılarında ciddi bir kalite artışı görülmüştür. Bu sayede mobil mikroskoplar araştırma merkezleri, okullar, klinikler ve hastanelerde gereksinimleri tam anlamıyla karşılayacak şekilde kullanılabilir hale gelmiştir. Aynı zamanda yüksek maliyetli ve geniş alanlara ihtiyaç duyan mikroskopların yerini alabilecek, böylece daha kolay bir şekilde mikro ölçekte görüntüleme yapılabilecektir.

Referanslar: Yüksek maliyetli mikroskoptan alınan görüntüler

Girdiler: Düşük maliyetli mobil (Huawei cep telefonu) mikroskoptan alınan görüntüler

Çıktılar: Buluşun mobil mikroskop görüntülerine uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar