Bir Yangın Müdahale Sistemi

Patent Adı: Bir Yangın Müdahale Sistemi

Patent Başvuru Numarası: 2022/001254

Patent Koruması: Başvuru Aşamasında

Buluş Sahipleri: Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu

Prof. Dr. Murat Aşkar

Teknik Alan: İnşaat Mühendisliği

Özet: Bu buluş, ağaçlık alanlar, ormanlar veya enerji dağıtım ve nakil amacıyla kullanılan şalt ve trafo tesisleri ile termik santral,şehir hastanesi,yerleşim yerleri ve benzeri  tesisler ile orman içinde meydana gelebilecek yangınlara müdahale edebilen, yangınların söndürülmesini ve daha fazla alana yayılmasını engelleyerek durdurulabilmesini sağlayan bir yangın müdahale  sistemidir.

Avantajlar:   

  1. Bir şehir mobilyası oluşu
  2. Yerel malzeme ile üretilmiş oluşu ve dışa bağımlı olmayışı
  3. İstihdam oluşturması
  4. İklimden bağımsız üretim ve montaj imkânı
  5. Yangından korunacak unsurun, arazisinin topografyasına uygun esnek tasarım imkânı olması. Örneğin; arazi eğimi, ağaç yüksekliği vb.
  6. Deprem güvenliği garantisi
  7. Rüzgâr güvenliği garantisi
  8. Modüler prefabrikasyon tasarım nedeniyle hızlı üretim
  9. Değişen ağaç yüksekliğine bağlı olarak, yatay ve düşey yönde inkişaf imkânı
  10. Havuz üzerinin otopark olarak kullanılabilmesi.

Kullanım Alanı: ağaçlık alanlar, ormanlar veya enerji dağıtım ve nakil amacıyla kullanılan şalt ve trafo tesisleri ile termik santral,şehir hastanelerii,yerleşim yerleri ve benzeri  tesisler