Artırılmış Gerçeklı̇k Desteklı̇ Öğretı̇cı̇ Oyuncak Setı̇ 

Faydalı Model Adı: Artırılmış Gerçeklı̇k Desteklı̇ Öğretı̇cı̇ Oyuncak Setı̇ 

Faydalı Model Numarası: 2022/015084 

Faydalı Model Koruması: Başvuru Aşamasında.

Buluş Sahipleri: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can Özcan

Öğretim Görevlisi Dr. Derya Irkdaş Doğu

Elif Alkan

Teknik Alan: Endüstriyel Tasarım

Özet: Bu buluş, oyuncak endüstrisinde yer alan, yazılım ve arttırılmış gerçeklik ile, lazer kesim ve kodlama yöntemi kullanılarak meydana getirilen bir öğretici artırılmış gerçeklik destekli oyun seti ve çalışma yöntemi ile ilgilidir. 

Mevcut durumda benzer artırılmış gerçeklik (AR) destekli renklerin temel şekilde öğrenimini sağlayan oyunlar bulunmaktadır. Ancak başvuru konusu buluşta yalnızca temel renk öğrenimi değil, ana ve ara renklerin öğrenimi, renklerin çevre ile interaktif şekilde keşfedilmesini sağlayan bir sistem ile birleştiren bir oyundan bahsedilmektedir.

Avantajlar:  

  1. Dünya kartları ile renk kartlarının oynanmak üzere yanyana getirilmesi ve oyun arayüzünün çalıştırılması, 
  2. Oyun arayüzünden renk karışımı yaratılması, dünya kartlarının renklendirilmesi veya çevreyle interaktif şekilde renk birleştirilmesi seçeneklerinden birinin seçilmesi,
  3. Oyun arayüzünden renk karışımı yaratılması seçeneğinin seçilmesi durumunda iki farklı renkteki renk kartlarının hazırlanması, 
  4. Oyun arayüzünden dünya kartlarının renklendirilmesi seçeneğinin seçilmesi durumunda bir dünya kartı ile bir renk kartının hazırlanması, 
  5. Oyun arayüzünden çevreyle interaktif şekilde renk birleştirilmesi seçeneğinin seçilmesi durumunda fotoğrafı çekilecek renkli nesnenin hazırlanması, 
  6. Renk kartları, dünya kartları veya çevredeki renkli nesnelerin fotoğraflarının çekilmesi, 
  7. Fotoğrafı çekilen renk kartları, dünya kartları veya çevredeki nesnelerin renklerinin seçilmesi, 
  8. Seçilen iki farklı rengin karıştırılması,
  9. Seçilen iki farklı rengin karıştırılması ile elde edilen rengin ekranda gösterilmesi özelliklerini içermektedir. 

Kullanım Alanı: Oyuncak Endüstrisi